Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

σφίγγω

τοσανα, ετόσανα

αντίκαιρου

αποφανίζω

error: Content is protected !!