Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

ζαμπονιάρης (ο)

βαστώ

λούτα (η)

ασκύβαλα (τα)

οργή του κάτη

διωματάρης