Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

ατσέλεγος (ο)

σμίγω

απονεστινιάρω

βολέει