Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

γείς

γκαρεμένος -η -ο

σόντας

συγλέτο (το)

προυκάρης (ο)