Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

χαρουμπίζω

αναστουλούχισμα (το)

οργή του κάτη

ανεμόχολος (ο)

ανεζητώ

ριφογέννημα (το)

error: Content is protected !!