Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

κουτσούνα (η)

άρτηκας (ο)

σολαϊτό (ο)

ανάγκη (η)

κοτζάκαρη (η)

σελέμης (ο)