Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

τουλούμπα (η)

τζαγκρουνιές (οι)

απακιάζω, καπακιάζω

τσιτώ, τσιτώνω -μαι

φευγαρά, φευγαριά (η)

ταύκος (ο)

error: Content is protected !!