Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

ξεκάνω

διακονιά (η)

μπροσκαδιάζω

τιμουρούκι (το)