γελοχαχαρίζω

γούζομαι

γιαμάκια (τα)

γέρα (τα)

γκώνω

γάργαλα (τα)

γιαλιθιανός (ο)

γρότα (η)

γρουβίζω

γαλανός -η -ο

error: Content is protected !!