μουτσούνα (η)

μπρισίμι (το)

μουστερής (ο)

μπάχτι (το)

μουρέλο (το)

μπαταξιλίκι (το)

μουρχούτα (η)

error: Content is protected !!