μπανακόλαση

μπίτι, μπίς μπιτού

μπαιλντίζω

μποτζάλι (το)

error: Content is protected !!