οραδάτος (ο)

οιδά

οριά, ορά (η)

ορδινιά (η)

ότινος

ομάδι

ολογάλανος -η -ο

όρνιθα, όρθα (η)

ορνικός -η -ο

ορίδα (η)

error: Content is protected !!