ογρασά (η)

οραδάτος (ο)

οπουγιά

ομάδι

όσκες

όρνιθα, όρθα (η)

οντέ, οντέν

οφτός -η -ο

ομπγυάζω

error: Content is protected !!