ογρός -η -ο

όρτσες (οι)

όργατα (τα)

οξώστης (ο)

ότινος

ορίδα (η)

error: Content is protected !!