πραγιός (ο)

πράμα

πρεμαζώνω, ανεμαζώνω

πρεπίζω

πρεπό

πρέπως, πρέπει =

πρήστος (ο)

πρίχου

error: Content is protected !!