ψυχνιός (ο)

ψωθροκόμματο (το)

ψώμα, ψευθιά (η)

ψωματένιος -α -ο

ψωροφύτης (ο)

error: Content is protected !!