ρέμπομαι

ρογαλίδα (η)

ραμετλής (ο)

ρουγιά

ρεντώ -ίζω

ρωμαίικη καβάλα

ριστιβωμένος (ο)

ραχμέτι (το)

ραχμετλής (ο)

ροδόσταμο (το)

error: Content is protected !!