στέρφα (η)

σωμάρι (το)

σκουρί (το)

σκεμπέδες (ο)

σολαγούμαι, σολαούμαι

σκιτζής (ο)

συγλέτο (το)

σημάδια (τα)

σεφέρι (το)

σπαρμένο, χασίλι (το)

error: Content is protected !!