σωθικά (μου)

σεβνταλής (ο)

στερεμένο (το)

σμάρι (το)

σακάζω

σοϊκός -η -ο

σκιτζής (ο)

συμισάτορας (ο)

σφαλιχτός -η -ο

στούπα (η)

στραβώνω -μαι

σκουτιά (τα)

error: Content is protected !!