στσί

σαΐτα (η)

σουρτούκης (ο)

σελλάδες

σουχλικό (το)

σκελιά, ασκελιά (η)

σαμάμουθας (ο)

σπούδρα (η)

σκιάχνομαι

error: Content is protected !!