τιτίζης (ο)

τζέλεται

τριγουνίζω

τεσκερές (ο)

τουσλούκια (τα)

τζαγκρουνιές (οι)

τυρέφτι (το)

τρουλίτης (ο)

error: Content is protected !!