τοκάρω

τσίγκρες (οι)

τσιβιδίζω

τράλη (η)

τουφάνι (το)

τουσλούκια (τα)

τεμενάς (ο)

τζιμπροδεμένος -η -ο

error: Content is protected !!