θελ’α, θαλ’α

θλιφτός -η -ο

θρινάκι (το)

θωρώ

θαμμή (η)

θαρρώπως

θρουλώ -ίζω

θαρρώτο

θρομύλι (το)

θολόσταση (η)

error: Content is protected !!