θρομύλι (το)

θεοτικός -η -ο

θρουλί (το)

θεόψυχά μου

θυρίδα

θρινάκι (το)

θαλα, θελα

θεσμένος -η -ο

error: Content is protected !!