βγορίζει

βαριοκάρδιση (η)

βουρίδι

βρίνω, βρίχνω

βρούβα (η)

βλογιά (η)

βαστάγια (τα)

βολίστρας (ο)

βούπα (η)

βεργάτος -ο

βατσέλι (το)

βούλα (η)

error: Content is protected !!