βίσσαλο (το)

βουρίδι

βρίχνομαι

βάρσαμος (ο)

βρούβα (η)

βλεπές (ο)

βούρκο (το)

βερβελίδες (οι)

error: Content is protected !!