χάμαρη (η)

χαύνης (ο), χαύνη (το)

χώνω

χτυπώ (όξω)

χαζαρίνα (η)

χάψι ή χάπσι (το)

χτίρι (το)

χαβαλές (ο)

error: Content is protected !!