χαβαλές (ο)

χαζίρης, χαζιρευτής (ο)

χίρι μπαίρι (το)

χερικό (βάζω)

χασίλι (το)

χαχαλιάζω

χουβίζω

χλιαίνω

χάφτομαι, χάφτω

χελεύω

χαμόστρωμα

χοχλιδάτος -η -ο

χουμάς (ο)

error: Content is protected !!