χαβαλές (ο)

χλεντζαμπούρης (ο)

χοχλιδάτος -η -ο

χαζινές (ο)

χαρταλάμι (το)

χαϊντώ (να σε)

χαρισάρι (το)

χαβώνω, τουρτουρίζω

χαλεπώνω

χυλόφτα (η)

χάλαβρα (τα)

χόβολη (η)

χάρβαλο (το)

error: Content is protected !!