χλιός -η -ο

χαλεπώνω

χαρουμπίζω

χάτζικας (ο)

χαβάνι (το)

χαζιρεύομαι

χωστό (το)

χιράμι (το)

χαμόστρωμα

error: Content is protected !!