χλιός -η -ο

χαλικούτης (ο)

χαλίσικο (το)

χλιαίνω

χαραμάδι (το)

χαζαρίνα (η)

χουμάς (ο)

χαχάλι, διχάλι (το)

χεϊτάνης, σειτάνης (ο)

χαλαφτανάς (ο)

error: Content is protected !!