Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

πουνιάλο (το)

πουργεύω, πουργεύγω

πουργός (ο)

πούρι, ζάβαλε

πουρνό (το)

πουσουνιά (η)