σακάζω

κόβω το γάλα από τα μικρά ζώα σταδιακά όταν θα έρθουν στην κατάλληλη ηλικία, και τα υποχρεώνω να τρώνε χορτάρι