αχνιά (η)

ο αέρας της εκπνοής, αλλά και η απόλυτη σιωπή, τσιμουδιά. Συνήθης φράση: Να κοιμηθείτε ήσυχα ήσυχα και να μη ακούω αχνιά!