αμπουζάζω, μπουζάζω

αμπουλιά, ομπριά

αμπούνια (η)

αμπόχνω, μπόχνω

αμπράτη, μπράτη (τα)

αμπωσθιά, αμπωστέ (η)

αναγελώ

αναγέρνω

ανάγερτος -η -ο

αναγκάζομαι

αναγκασμένος -η -ο

ανάγκη (η)

αναγνώθω

error: Content is protected !!