άρτηκας (ο)

0

ανάγκη (η)

0

αμπουζάζω, μπουζάζω

0

αναγκασμένος -η -ο

0

αμπουλιά, ομπριά

0

αναγνώθω

0

αμπούνια (η)

0

αναγυρίζω

0

αμπόχνω, μπόχνω

0

αναγυριστά (τα)

0

αμπράτη, μπράτη (τα)

0

αναδακρυώνω

0
error: Content is protected !!