άρτηκας (ο)

0

ανάγκη (η)

0

αμπούνια (η)

0

αναγυρίζω

0

αμπόχνω, μπόχνω

0

αναγυριστά (τα)

0

αμπράτη, μπράτη (τα)

0

αναδακρυώνω

0

αμπωσθιά, αμπωστέ (η)

0

αναγελώ

0

αναγέρνω

0

ανάγερτος -η -ο

0
error: Content is protected !!