αντέτι (το)

0

ανεπιάζω, ανεπιάνω

0

ανεχοχλακά

0

αποπισωθιό

0

απέκει

0

αναπαημένος -η -ο

0

ανεφαλιά (η)

0

ανοιγοχάρτισα (η)

0

ατζάρες

0

αποκοτώ

0

ανοιχροκουταλάτος (ο)

0

αντρειγιά (η)

0
error: Content is protected !!