διάχνω, διάγω

0

διάφορο (το)

0

διώμα (το)

0

δαρμός (ο)

0

δειλοσκόρπιση (η)

0

δικουρτούνται

0

διάονε

0

δαμάκι, μάκι

0

δραπάνι (το)

0
error: Content is protected !!