εκράθιε

εκτάσσει με

ελέισι

ελεμές (ο)

ελόστριψα

εμαρμπής (ο)

εμιλιά (η)

έμνωξα

εμπάτε, μπάτε

εμπατλίκι (το)

εμπίτισε (νε)

έμπος (το)

error: Content is protected !!