εκράθιε

0

εκτάσσει με

0

ελέισι

0

ελεμές (ο)

0

ελόστριψα

0

εμαρμπής (ο)

0

εμιλιά (η)

0

έμνωξα

0

εμπάτε, μπάτε

0

εμπατλίκι (το)

0

εμπίτισε (νε)

0

έμπος (το)

0
error: Content is protected !!