φίλια, μπόλια (τα)

0

φύτρα (η)

0

φχιαγώνω

0

φκεραίνω

0

φουντερά (τα)

0

φχιού

0

φουνταλλάσω

0

φόγκρα (η)

0

φτάζυμο (το)

1

φλέμονας (ο)

0

φτάζω

0

φανέρι, φενέρι (το)

0
error: Content is protected !!