ύπνος (ο)

υστεργά

ύστερο (το)

ύστερος -η -ο

error: Content is protected !!