ύστερος -η -ο

ύπνος (ο)

υστεργά

ύστερο (το)

error: Content is protected !!