κομπί (το)

0

κομπιτσαρόνες (ο)

0

κονάκι (το)

0

κονεύω, κονεύγω

0

κονιού (στου)

0

κονταρίδα (η)

0

κοντύλι (το)

0

κοντυλιά (η)

0

κοντό

0

κοντόδεμα (το)

0

κοντομερί (το)

0
error: Content is protected !!