ξά σου

ξαγκουσεμός (ο)

ξαγκρίζω, αγγρίζω

ξαγοράρης (ο)

ξαγοριά (η)

ξάζω

ξαμάρι (το)

ξαμώνω

ξανάκολα

ξανακουτελώνω

ξαναξεμπιστεύγομαι

ξαναξώ

ξανοίγω

error: Content is protected !!