ξωδίδω

ξωμένω

ξωμονάρης (ο)

ξωμονή (η)

ξώνω, αξώνω -μαι

ξωσταράκι (το)

error: Content is protected !!