μουτουπάκι (το)

μπέρτα (η)

μπίς μπιτού, μπίτι

μούρτζινος -η -ο

μπριντούκι

error: Content is protected !!