μπατάρω, μπατέρνω

0

μουνουχίζω

0

μούτης (ο)

0

μποδιάζω

0

μπεγεντίζω

0

μπουλούκι (το)

0

μουρνιά (η)

0

μπόλικος -η -ο

0

μπούκα (η)

0

μπαϊράκι (το)

0

μπαργαλιά (η)

0

μπώθω, μπώχνω

0

μποξαδιάζω

0
error: Content is protected !!