μουραμπούτης (ο)

0

μουρβέρι (το)

0

μούργα (η)

0

μουρέλο (το)

0

μουρί, μουράκι (το)

0

μουρμού

0

μουρμούρα (η)

0

μουρνιά (η)

0

μουρνόρακη (η)

0

μουρντάρης (ο)

0

μουρτάτης (ο)

0

μούρτζινος -η -ο

0

μουρχούτα (η)

0

μουσαμάς (ο)

0
error: Content is protected !!