νοτισμένος -η -ο

ντάλα μεσημέρι

ντάντουλος -η -ο

ντουρντίζω -μαι

ντερμενιά (η)

νταβράντισμα

νταραμπούκα (η)

ναντζονά

ντεμεζούκα (η)

ντουσουμάνης

νώμος (ο)

error: Content is protected !!