νενέ (η)

0

νταντεύω, νταντεύγω

0

ντιβάνι (το)

0

ντελμπισά (η)

0

νέικος -η -ο

0

νυφάδι (το)

0

ντοά (η)

0

νταής (ο)

0

ντερμενιά (η)

0

νταγιαντώ -ίζω

0

ντάσκα (η)

0

νάχε, νάχενε

0

ντήρηση, εντήρηση (η)

0
error: Content is protected !!