νέφαλο, ανέφαλο (το)

νταούλι

νοματίζω

ντάσκα (η)

νουρί (το)

ντελμπίσης (ο)

νταγκωμένο

νταραμπούκα (η)

ναμουσούζης (ο)

νταβραντώ -ιζω

error: Content is protected !!