ντουνιάς (ο)

0

ντιντήρω, ντιδήρω

0

νελέσω, ανελέσω

0

ντεψίζω, εντεψίζω

0

νομάτοι (οι)

0

νέτος -η -ο

0

ντανυά (η)

0

ντεμεζούκα (η)

0
error: Content is protected !!