νεραϊδής (ο)

νεροπαρσά (η)

νέτα σκέτα

νετλέτι (το)

νέτος -η -ο

νέφαλο, ανέφαλο (το)

νεφέσι, ντουμάνι (το)

νεφόκαημα (το)

νησαντινόνερο (το)

νιάψης (ο)

νιηρούμαι

νινίδι (το)

νισάφι

error: Content is protected !!