νεραϊδής (ο)

0

νεροπαρσά (η)

0

νέτα σκέτα

0

νετλέτι (το)

0

νέτος -η -ο

0

νέφαλο, ανέφαλο (το)

0

νεφέσι, ντουμάνι (το)

0

νεφόκαημα (το)

0

νησαντινόνερο (το)

0

νιάψης (ο)

0

νιηρούμαι

0

νινίδι (το)

0

νισάφι

0
error: Content is protected !!