ορίδα (η)

0

οντέ, οντέν

0

όχτρητα (η)

0

όχθρητες (οι)

0

οιδά

0

όι

0

όρδινα (τα)

0

ορδινιά (η)

0

ότι – ότι

0
error: Content is protected !!