ομπανέ

ογρουσουζά (η)

ογιά

όθε, όθεν

όσαμε

όρτσες (οι)

ουρία (η)

οντέ, οντέν

όχθρητες (οι)

όρνιθα, όρθα (η)

οζά, ζά (τα)

error: Content is protected !!