οπουγιά

οραδάτος (ο)

όργατα (τα)

οργή του κάτη

όργο (το)

όρδινα (τα)

ορδινιά (η)

ορδινιάζω -μαι

error: Content is protected !!