παντίδει

0

πουνιαλιά (η)

0

πατανία (η)

0

ποχερίζω, αποχερίζω

0

πογιαγέρνω

0

πατέ, παθιά (η)

0
error: Content is protected !!