παντέρμος (ο)

0

παντίδει

0

πανωζεύλι (το)

0

πάπικος -η -ο

0
error: Content is protected !!