παντέρμος (ο)

παντίδει

πανωζεύλι (το)

πάπικος -η -ο

error: Content is protected !!