ψυχνιός (ο)

0

ψωθροκόμματο (το)

0

ψώμα, ψευθιά (η)

0

ψωματένιος -α -ο

0

ψωροφύτης (ο)

0
error: Content is protected !!