σα

σά δε μπιτίζει

σαγιάκι (το)

σαγούλι (το)

σάζω

σάικα

σαΐνι

σαϊντίζω

σαΐτα (η)

σακάζω

σακασάρι (το)

σάκασμα (ο)

σακάτης

error: Content is protected !!