συρτά (τα)

σφαλίζω, σφαλνώ

σκαρώνω

σύνoρο (το)

σουργούνης (ο)

σέβου

σκυλεύτρα (η)

σπολάτη, σπολάιτι

στραθιά (η)

στεργιώνω, στεριώνω

σημάδια (τα)

error: Content is protected !!