σοϊκός -η -ο

0

σουφρίτη (έβγαλε)

0

σιφούνι, μούτσουνο (το)

0

σεκλέτι (το)

0

στρώνω το χτήμα

0

στοιβάζω, στοιβάχνω

0

σιχτηρίζω

0

στραταρίζω

0
error: Content is protected !!