σεκλέτι (το)

σούσος (ο)

σφάμα (θέλει)

σαμωμένος -η -ο

συγκλίνω

σκέλεθρο (το)

σενέτι (το)

σκαρατσία (η)

συναπάντημα (κακό)

σεραμέτι (το)

error: Content is protected !!