τ΄ανάπλαγα

ταβέρια (η)

τάβλα (η)

ταβλί, ταβλάκι (το)

ταγή, ταγύ, ταγί (η)

ταγούρα (η)

ταιργιάζει

ταίστρες (οι)

ταϊφάς, νταϊφάς (ο)

τακίμι (το)

ταλιεράκι (το)

error: Content is protected !!