ταμάκι, ταμάχι (το)

τρουλί – τρουλί

τωσέ

τζούγκρα (η)

τσώχος (ο)

τσίγκρες (οι)

error: Content is protected !!