τριμιτερός -η -ο

τσουροβολώ

τροξαλίδα (η)

τουλούμι (το)

τσιφτελής (ο)

τζουλαμάς (ο)

τσούρα (η)

το δε, τα δε

error: Content is protected !!