ταμάκι, ταμάχι (το)

0

ταμακιάρης (ο)

0

ταμπουράς (ο)

0

ταμπούτι (το)

0

τάξε

0

τάξε λέω

0

τάπα (η)

0

ταπούζα (η)

0

ταράσσω

0
error: Content is protected !!