ταραχτάς (ο)

0

ταρουμάρω -ιζω

0

ταύκος (ο)

0

τάφι (το)

0

ταφτάς (ο)

0

τάχατες

0

ταχιά

0

τεζιάκι (το)

0

τελάλης (ο)

0

τελάρο (το)

0
error: Content is protected !!