θεοτικός -η -ο

θεόψυχά μου

θεσμένος -η -ο

θέτω

θολόσταση (η)

θρινάκι (το)

θρουλί (το)

θρουλώ -ίζω

error: Content is protected !!