θεοτικός -η -ο

θάμμα (το)

θρομύλι (το)

θεμελιακός (ο)

θαλα, θελα

error: Content is protected !!